Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Advisory committee 3

12/05/2023

De halfjaarlijkse HOUSE begeleidingsgroep wordt stilaan een vertrouwd gegeven waarbij het onderzoeksteam, de maatschappelijke partners uit de verschillende sectoren en het HOP team samenkomen om kennis en expertise rond ouderen, wonen en welbevinden te delen met elkaar. We geven graag een kort overzicht van de 3e begeleidingsgroep die op 12 mei plaatsvond in Diepenbeek:

  • Volgende punten kwamen aan bod met betrekking tot de 75 diepte interviews voor met huidige en toekomstige ouderen: het opzet van de vragenlijst, wie we hebben bereikt, enkele eerste inzichten en de verschillende methodieken die werden toegepast binnen het interview, namelijk het woonverhaal, de walk-along en het bespreken van grondplannen.
  • 20 interviews met architecten van de geselecteerde referentieprojecten werden afgenomen. De eerste bevindingen werden daarbij gedeeld, zoals gelijkenissen en verschillen tussen de ervaringen en visies van de architecten en die van de bewoners van deze referentieprojecten.
  • Een systematische literatuurstudie wordt momenteel uitgevoerd met focus op de kernbegrippen binnen HOUSE: woonomgeving, welbevinden en ouderen.

Tot slot werd er een deelnemer van de begeleidingsgroep gevraagd om zichzelf voor te stellen en te vertellen waarom ze deelnemen aan HOUSE. Deze keer was het de beurt aan een HOUSE partner uit de bouwsector, namelijk Chris Slaets, directeur van Embuild Limburg. Via een kort filmpje deelde hij zijn perspectief en ervaringen met betrekking tot innovatie, wonen, ouderen en co-creatie.

In het 2e deel van de begeleidingsgroep stonden de verschillende methodieken centraal die binnen HOUSE worden gebruikt. Via 3 workshops kregen de deelnemers de mogelijkheid om hands-on ervaring op te doen met enkele van deze methodieken. Zo kon de praktische toepasbaarheid en de relevantie ervan geƫvalueerd worden voor verschillende belanghebbenden.

  • In workshop 1 kwam de methodiek van woonverhalen van ouderen aan bod met betrekking tot hun woonervaringen, gebaseerd op het levensloopperspectief via levensverhalen. De deelnemers kregen meer inzicht in de individuele woonervaringen en de impact van de woonomgeving op het welbevinden van ouderen doorheen hun levensloop.
  • Workshop 2 behandelde drie methodieken die we binnen HOUSE gebruiken om (subjectieve) woonervaringen vast te leggen en te koppelen aan ruimtelijke aspecten. We bespraken de walk-a-long, het werken met foto's en het schetsen van grondplannen samen met ouderen. De deelnemers pasten 2 van deze methodieken toe om erover te reflecteren en de voor- en de nadelen te bespreken voor een praktische inzetbaarheid.
  • In de 3e workshop introduceerden we 5 architecturale lagen om de invloed van woonomgevingen op het subjectieve welbevinden in de fysieke ruimte te bestuderen bij de analyse van de interviews. De 5 lagen omvatten de leefomgeving, de buurt, de woning, de structuur en materialen, en persoonlijke objecten. We exploreerden samen met de deelnemers hoe deze lagen ook ingezet kunnen worden als communicatiemiddel tussen mensen uit verschillende disciplines.

Ann sloot deze 3e begeleidingsgroep plenair af met een korte terugkoppeling van de 3 workshops en nog enkele praktische mededelingen. Noteer alvast vrijdag 17 november in de agenda voor de volgende meeting!

< Back

Our HOUSE partners