Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Mapped living stories: who have we reached?

Update interviews

In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen over de open oproep die we eind 2022 lanceerden. We zochten namelijk mensen die hun woonverhaal wilden delen in het kader van de diepte-interviews die gepland stonden. Deze oproep resulteerde in maar liefst 61 positieve reacties. Missie geslaagd, zou je denken, maar we stelden toch vast dat bepaalde doelgroepen niet voldoende vertegenwoordigd waren. En, hoewel het binnen het kwalitatief onderzoek zeker niet de bedoeling was om algemene conclusies te kunnen trekken voor dé Vlaamse oudere, wilden we er wel voor zorgen dat verschillende perspectieven, woonervaringen en voorkeuren vertegenwoordigd waren in de interviews.

Zo waren particuliere en sociale huurders, mannelijke deelnemers en mensen ouder dan 75 jaar moeilijker te bereiken. We vonden het ook belangrijk om de woonverhalen van mensen met meer precaire huisvestingssituaties mee te nemen. Daarom hebben we ook 15 interviews afgenomen met sociale huurders die een gedwongen verhuizing hebben meegemaakt. Om deze heel specifiek ondervertegenwoordigde groepen aan te spreken hebben we hebben we gericht hulp ingeroepen van organisaties, zoals SAAMO, Cordium en verschillende sociale verhuurkantoren.

Vandaag, juni 2023, zijn de laatste interviews afgenomen. In totaal hebben we 75 bewoners en 20 architecten gesproken. Goed voor 115 uur aan gesprekstof waarmee we deze zomer verder aan de slag gaan om de uitgetypte gesprekken te analyseren. Maar wie zijn nu de bewoners die we hebben gesproken?

Wie hebben we bereikt?

Om een diversiteit te hebben aan woonverhalen, keken we bij de selectie van de interviews naar de leeftijd, geslacht, eigendom en type woning van de geïnterviewden.

Hun leeftijd varieert van 45 tot 85 jaar. De volgende afbeelding toont de spreiding van de geïnterviewde bewoners over Vlaanderen, waarbij zowel stedelijke, voorstedelijke als landelijke gebieden worden aangedaan.

Naast een grote groep mensen uit eengezinswoningen en appartementen, hebben we ook bewoners uit meer alternatieve woonvormen bevraagd. Deze laatste groep bereikten we voornamelijk via een selectie van referentieprojecten, gaande van (senioren)cohousing, co-wonen, een zorgwoning voor twee gezinnen, projecten voor begeleid wonen, enz. In de volgende foto’s zien we de grote verscheidenheid aan woontypes die we bezochten en waar de bewoners instemmen om samen op de foto te staan aan de voordeur van hun woning.

Zoals je kan zien is dit een mooie diversiteit aan woningen en mensen, elk met hun eigen unieke levensloop en (woon)verhaal. Wij staan dan ook te popelen om verder aan de slag te gaan om alle data te analyseren en ervan te leren. Wordt vervolgd…

< Back

Our HOUSE partners