Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

What does "life course perspective" mean?

And why is this an interesting methodology?

Bij het in kaart brengen van de behoeften, wensen en doelen van mensen wordt vaak geen of beperkt rekening gehouden met het belang van een levensloopperspectief: onderzoek en praktijk richten zich vooral op het 'nu'. Aandacht voor de levensloop van mensen zou echter ons begrip van de huidige behoeften, wensen en doelen van individuen sterk kunnen verrijken en verdiepen. Daarom ontwikkelde psycholoog Dan McAdams een methodiek aan de hand van 7 stappen gericht op het begrijpen van de levenservaringen en het persoonlijke verhaal van een individu, waaronder belangrijke gebeurtenissen, uitdagingen en belangrijke overgangen worden onderzocht.

Binnen HOUSE werd deze methode aangepast naar de concrete onderzoeksdoelstelling, namelijk de woongeschiedenis in kaart brengen en een blik werpen op de toekomst. Deelnemers worden aangemoedigd om na te denken over hun woonervaringen doorheen het leven en de betekenis die ze hechten aan verschillende aspecten van hun woonomgeving, te beginnen met de volgende vraag voor elk interview:

Stel je voor dat je een boek zou schrijven over je woonverhaal gedurende je leven. Je zou het kunnen onderverdelen in verschillende hoofdstukken. Welke hoofdstukken zou je in je 'Woonboek' opnemen?

Door middel van deze opdeling in verschillende woonhoofdstukken krijgt de interviewer een dieper inzicht in de unieke levensloop van de bewoners, beginnend bij hun vroegere woonervaringen om zo te begrijpen wat hen vandaag en naar de toekomst toe, gelukkig maakt. Op deze manier krijgen we ook een beter begrip van de beslissingen die ze nemen en de factoren die hun vroegere en huidige woonsituatie hebben gevormd. Vervolgens wordt de link gelegd tussen het verleden, het heden en de visie van de deelnemers op een mogelijke toekomstige woonsituatie: Plannen ze hun toekomstige woonsituatie, en zo ja, hoe? En wat zijn triggers om hierover beslissingen te nemen?

Meer weten? Hier vind je meer info over ervaringen uit verschillende onderzoeksprojecten vanuit SARLab met het Mc Adams levensverhaal centraal staat.

< Back

Our HOUSE partners