Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Advisory committee November 17, 2022

Ook deze keer keek het HOUSE-onderzoeksteam erg uit naar de begeleidingsgroep die plaatsvond op 17 november. Niet alleen om met onze partners uit de verschillende sectoren opnieuw live in interactie te kunnen gaan, maar ook om de input en suggesties te horen van onze experten en ervaringsdeskundigen (vanuit het het HOP-team) op het lopende onderzoek. Reeds gekende, maar ook enkele nieuwe gezichten waren van de partij in U-Residence op de campus van Vrije Universiteit Brussel. Zo versterken vanaf midden 2022 ook de stad Vilvoorde (vanuit het OCMW en de Ouderenraad Vilvoorde), de provincie Limburg (dienst Wonen) en Koning Boudewijnstichting (project Zorgzame Buurten) de HOUSE begeleidingsgroep.

Wat kwam er aan bod in de plenaire sessie?

De begeleidingsgroep bestond uit 2 delen: een plenair en een workshop gedeelte. Tijdens het eerste plenaire gedeelte werd er een update gegeven van het onderzoek. Drie topics kwamen daarbij in detail aan bod. Het eerste topic behandelde de interviews met huidige en toekomstige oudere bewoners. Onderzoeker Ariane gaf meer tekst en uitleg over de doelstelling van de interviews, de theoretische basis waarop de vragen gebaseerd zijn, de opbouw van de vragenlijst, de criteria voor respondentenselectie en het reeds afgelegde voortraject. Dit voortraject bestond niet alleen uit sessies met de onderzoekers, maar ook workshops, een feedbackronde met de deelnemende ouderen van het HOP-team en verschillende test interviews. Meer weten over hoe één van deze test interviews werd aangepakt en ervaren door Ariane? Lees dan zeker ook het artikeltje ‘Op stap met Ariane’.

Een tweede topic dat toegelicht werd door Sander ging over de interviews met ontwerpers. Naast bewoners zullen namelijk ook (interieur)architecten van specifieke referentieprojecten bevraagd worden om meer te leren over hoe (interieur)architecten ontwerpen voor welbevinden en wonen, en welke kansen en drempels zij ervaren met betrekking tot innovatie in wonen. Sander lichtte naast de opbouw van de vragenlijst en het voortraject ook het selectieproces van de referentieprojecten toe. Hierbij werd een eerste preselectie van 158 Belgische en 25 internationale woonprojecten gemaakt die gereduceerd werd naar 63 projecten op basis van de architectuurkwaliteit (via bronnen zoals het VAi archief, Jaarboek Vlaanderen, A+, enz.), het aanwezig zijn van een woonfunctie en (toekomstige) oudere bewoners. Van deze lijst werd voor elk van de projecten een korte fiche gemaakt die via een interne expo tot een shortlist van 27 projecten is geëvolueerd. Voor de finale selectie van projecten werd ook rekening gehouden met het aanwezig zijn van verschillende woonvormen die zelfstandig wonen voor ouderen ondersteunen. Van deze projecten trachten de onderzoekers de volgende maanden zowel de bewoners als de ontwerpers te interviewen.

Als derde en laatste topic besprak onderzoeker Mirte de resultaten van het inmiddels afgeronde vooronderzoek naar bestaande woningscreening tools. Deze resultaten zijn ondertussen gebundeld in een rapport en een toolzoeker die online beschikbaar is op de HOUSE website. Meer info hierover kan je in dit artikel terugvinden.

De HOUSE partners aan het woord

Daarna gaven we graag het woord aan de deelnemers zelf. Kathleen Bevernage, lid van het HOP-team kwam vertellen waarom zij deelneemt en wat ze belangrijk vindt aan het HOUSE project. Ze gaf ons ook een kleine inkijk in hoe dit terugkomt in haar eigen woning. Het eerste gedeelte werd afgesloten met een Q&A die interessante punten naar boven bracht en een fijne discussie op gang zette die we in deel 2, tijdens de workshops, hebben kunnen verderzetten.

`Interviews met de bewoners mogen vooral ook gezellig zijn`

In dit tweede gedeelte werden 4 workshops georganiseerd, waarvan er 2 de vragen voor de interviews met (toekomstige) oudere bewoners onder de loep namen en 2 dieper ingingen op de vragen voor de interviews met architecten. De deelnemers kregen alle vragen van de desbetreffende interviews en konden hierop hun bedenkingen en suggesties formuleren. Alle feedback werd nauwgezet geregistreerd en meegenomen om tot de finale vragenlijsten te komen waarmee de interviews ondertussen gestart zijn. Zo werden er bijvoorbeeld verschillende vragen verplaatst, geschrapt en andere toegevoegd, maar ook termen verduidelijkt en meer onder de aandacht gebracht, zoals het verschil tussen subjectief en objectief welbevinden bij de interviews van de architecten en de term ‘thuis’ (in plaats van huis of woning) bij de interviews van de bewoners.

Liesbeth De Donder sloot de meeting af met een bedankje, enkele oproepen en een uitnodiging om tijdens de lunch het gesprek nog verder te zetten. Kortom, er werd weer heel veel boeiende informatie uitgewisseld tussen de onderzoekers en de partners in deze 2e begeleidingsgroep.

< Back

Our HOUSE partners