Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

HOUSE project introduction

Problem definition, objectives and social applications

Waarom het HOUSE project?

De vergrijzing is één van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. Ook in België groeit het aantal ouderen: in 2019 was 25,3% van de bevolking >60 jaar. In 2050 zal dit aantal verhogen naar 32,9%, waarvan 10,5% ouderen >80 jaar. Deze sterke stijgingen zullen een aanzienlijke uitdaging vormen voor het huidige en toekomstige woonbeleid. Naast objectieve parameters voor huisvesting (bv. isolatie-eisen voor de woning) is er een groeiende vraag om ook aandacht te besteden aan vraagstukken over het subjectief welbevinden van mensen. Met subjectief welbevinden bedoelen we de persoonlijke parameters die ertoe bijdragen dat iemand zich goed voelt in diens woning en buurt.

Het HOUSE project vertrekt vanuit de constatering dat we vandaag nog te weinig weten over de manier waarop een woningontwerp invloed heeft op het subjectief welbevinden van huidige en toekomstige generaties ouderen. Om deze leemte op te vullen, bundelen drie kennisinstellingen, namelijk Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool PXL de krachten. Het project, dat startte in december 2021 en loopt tot eind november 2025, wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen en situeert zich binnen het programma Strategisch Basisonderzoek (SBO).

De doelstellingen van HOUSE

Binnen het HOUSE onderzoek worden de volgende 4 wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen onderzocht:

  • Doelstelling 1. Identificeren van heterogeniteit onder ouderen op basis van sociaaleconomische kenmerken, gezinsstructuur, gezondheidstoestand... Persona's zullen worden ontwikkeld als een methode om de huidige en toekomstige oudere generaties realistisch weer te geven.
  • Doelstelling 2. Er is behoefte aan een brede waaier van woonmogelijkheden die aansluiten bij de diversiteit aan woonbelevingen, -verwachtingen en -behoeften waarbij het subjectief welbevinden van de oudere centraal staat. Daarom zal het project inzicht ontwikkelen in innovatieve woonvormen (concepten en kenmerken) die bijdragen aan het welbevinden van ouderen.
  • Doelstelling 3. Ontwikkelen, testen en valideren van een woningscreening tool voor ouderen en hun subjectief welbevinden.
  • Doelstelling 4. Ontwerpend onderzoek naar de wijze waarop woonconcepten die het welbevinden van ouderen positief beïnvloeden architectonisch vertaald kunnen worden. De bevindingen zullen worden getest, onder meer tijdens verschillende real-life demonstratieprojecten en focusgroepen.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn er 4 werkpakketten gedefinieerd waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gehanteerd, alsook Research by Design (dit is een onderzoeksmethode waarbij het ontwerpen centraal staat).

Aandacht voor maatschappelijke toepassing van de onderzoeksresultaten

Eén van de kernpijlers van het SBO-programma is het ontwikkelen van innovatief onderzoek dat perspectief biedt voor maatschappelijke toepassingen. Daarom heeft het project naast de onderzoekscomponent ook een belangrijke valorisatie component die de vertaling van onderzoeksresultaten naar voordelen voor de bredere samenleving ondersteunt. Ondanks het grote potentieel van alternatieve en diverse woonvormen voor ouderen, blijft hun toepassing in Vlaanderen zeer beperkt. Om deze reden zal het HOUSE onderzoeksteam verschillende producten ontwikkelen, zoals een screening tool, een reeks persona’s en een tool dat ondersteuning biedt bij het nemen van ontwerpbeslissingen. Omdat het onderzoek zich richt op een breed scala aan eindgebruikers zullen deze producten kunnen worden toegepast in het beleid, de industrie, de praktijk en/of voor onderwijsactiviteiten.

Meer informatie over HOUSE is terug te vinden op onze website www.HOUSE-research.be. Via Linkedin kan je ook de laatste nieuwtjes mee opvolgen.

< Back

Our HOUSE partners