Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Advisory committee April 20, 2022

Op woensdag 20 april 2022 vond de eerste ‘live’ ontmoeting plaats met de maatschappelijke partners die bij het HOUSE-onderzoek betrokken zijn.

Maar liefst 31 partners vertegenwoordigen de verschillende sectoren die gelinkt zijn aan het onderzoek, zowel op macro- (bv. Vlaams en lokaal beleid), meso- (bv. zorgprofessionals, ontwerpers) en microniveau (bv. ouderen, mantelzorgers) (zie figuur 1). Deze partners engageren zich om feedback te geven, kennis te delen, maar ook om het onderzoek mee te faciliteren en samen te gaan co-creëren.

Daarnaast waren ook de ouderen zelf vertegenwoordigd op deze meeting. In samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad werd een HOUSE Ouderen Panel, of kortweg HOP team, samengesteld. Dit panel bestaat uit een kerngroep van ouderen die actief betrokken worden doorheen de verschillende stappen van het onderzoekstraject.

We startten de meeting in de Oude Gevangenis van Universiteit Hasselt met een welkomstwoord en voorstelling van het HOUSE onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers van Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel en hogeschool PXL. Prof. dr. Ann Petermans, trekker van het HOUSE-project, lichtte de algemene krijtlijnen van HOUSE toe met aandacht voor het afgelegde voortraject, de onderzoeksvragen, de doelstellingen en de geplande aanpak.

Daarna was het woord aan dr. Sofie Van Regenmortel -tijdelijke vervangster van Prof. dr. An-Sofie Smetcoren- om dieper in te gaan op de onderzoeksactiviteiten van de eerste maanden van het onderzoek. Ze spitste zich toe op de eerste bevindingen uit de literatuurstudies rond enerzijds persona’s en anderzijds screening tools. Vervolgens was het de beurt aan dr. Elke Ielegems, de valorisatie coördinator van HOUSE, om de volgende stappen binnen het onderzoek toe te lichten.

De partners zelf sloten het eerste deel van de ochtend af met enerzijds een testimonial van Tine Vande Casteele. Zij vertelde op welke manier het HOUSE project een meerwaarde betekent voor het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de woningpas. Anderzijds werd er tijd genomen voor een uitgebreide Q&A, waarin we de vragen uit het werkveld behandelden. Het werd snel duidelijk dat het thema leeft en dat de partners alvast met veel interesse aftastten hoe HOUSE inspeelt op de noden van hun sector. Zo zocht Stijn Vleeschouwer van Team Vlaams Bouwmeester naar het ruimtelijke kader waarbinnen het project zich kadert op vlak van individuele en collectieve woonconcepten en de relaties met de buurt. Op dit laatste aspect gaf Ann Petermans het volgende aan: “De buurt is zeer belangrijk, dat blijkt ook duidelijk uit bestaand onderzoek. Het gaat daarom in het HOUSE onderzoek niet enkel over bakstenen en interieurs van woningen, maar ook wat er allemaal in de buurt is, het sociaal netwerk van ouderen, de voorzieningen... en dit gelinkt aan die aspecten die het subjectief welbevinden van ouderen positief beïnvloeden.”

In het tweede deel van de meeting werden de partners gevraagd om deel te nemen aan verschillende experten workshops om hun kennis en ervaringen als input in het onderzoek te kunnen inzetten. Twee workshops werkten rond persona’s en één workshop rond screening tools. Tijdens het slotwoord ter afsluiting van de meeting nodigde Prof. dr. Jan Vanrie de partners uit voor een lunch om zo het gesprek verder te zetten en elkaar beter te leren kennen. Het belooft een boeiend traject te worden samen met onze HOUSE partners!


1. Een overzicht van de betrokken sectoren binnen de HOUSE begeleidingsgroep op macro-, meso- en microniveau.

< Back

Our HOUSE partners