Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Het team

Wie zijn de HOUSE teamleden?

Een interdisciplinair onderzoeksteam

Voor het HOUSE project hebben 3 onderzoeksgroepen uit 3 verschillende kennisinstituten de handen in elkaar geslagen. Deze interdisciplinaire aanpak zien we als een belangrijke meerwaarde voor het onderzoek. Op deze manier kunnen we niet alleen onze kennis en expertise bundelen, maar kan het onderzoekstopic ook vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Maak kennis met de 3 onderzoeksgroepen van het HOUSE project. Alle teamleden kan je eveneens op deze pagina terugvinden.

ArcK is de onderzoeksgroep van de Faculteit Architectuur en Kunst, UHasselt.

Het HOUSE project situeert zich binnen de onderzoekslijn ‘Designing for More’ van ArcK, die specifiek focust op het vergaren van kennis en expertise rond de wijze waarop ruimtelijke omgevingen worden ervaren door hun gebruikers: hoe beïnvloeden ze mensen op perceptueel, cognitief en emotioneel niveau, en hoe gaan verschillende groepen mensen om met deze omgevingen?

Zo willen we meer inzicht krijgen in hoe we ontwerpers kunnen ondersteunen bij het creëren van een gebouwde omgeving die leidt tot meer inclusie, beleving en (subjectief) welbevinden.

Bezoek website

An-Sofie Smetcoren en Liesbeth De Donder zijn verbonden aan de opleiding Agogische Wetenschappen en (daarnaast) aan de onderzoeksgroep Society and Ageing Research Lab. Deze groep speelt in op opkomende, kritische uitdagingen in onderzoek, beleid en praktijk rond ouderen en ouder worden. Het huidig onderzoek kan worden gekaderd binnen de sociale gerontologie met focus op drie onderzoeksthema's: ‘sociale relaties en maatschappelijke participatie’, ‘zorg en zorgzame buurten’, en ‘wonen en woonomgeving’ waarbinnen het HOUSE-project zich situeert. In hun onderzoek wordt tevens aandacht geschonken aan mensen in kwetsbare en achtergestelde situaties, het belang van een levensloopbenadering en het implementeren van participatieve onderzoekskaders.

Bezoek website

Het Expertisecentrum PXL Smart ICT onderzoekt en ontwikkelt allerlei slimme toepassingen van de emerging technologies en bundelt praktijkgericht onderzoek en dienstverlening op het snijvlak van IT en elektronica.

PXL Smart ICT spitst zich toe op mobiele technologie in de breedste zin van het woord en zoekt naar slimme oplossingen voor objecten en gemeenschappen: van slimme sensoren, uurwerken, telefoons en tablets, tot slimme gebouwen en smart cities. Daarbij staat de toepasbaarheid en inzetbaarheid van ontwikkelde toepassingen in de praktijk steeds voorop.

Als interdisciplinair expertisecentrum, ondersteunt en adviseert PXL Smart ICT ook organisaties uit de logistieke sector, de zorg en het onderwijs in hun zoektocht naar slimme applicaties.

Bezoek website

Leden van het onderzoekteam

Prof. dr. Ann Petermans

Hoofd-project coördinator
Promotor

Prof. dr. An-Sofie Smetcoren

Wetenschappelijk coördinator
Promotor

Prof. dr. Liesbeth De Donder

Co-Promotor

Prof. dr. Jan Vanrie

Co-Promotor

Wim Maet

Co-Promotor

dr. Elke Ielegems

Valorisatiecoördinator

Lennert Lambrighs

ICT Team

Gert Pellens

ICT Team

Sofie Van Regenmortel

Onderzoeksondersteuning

dr. Lieve Weytjens

Business Developer

Sander Lambrix

Onderzoeker - Doctoraatsbursaal

Ariane Vanbellinghen

Onderzoeker - Doctoraatsbursaal

Eva Severens

Onderzoeker - Doctoraatsbursaal

Co-creatie en multi-stakeholder systeem

Complexe vraagstukken vragen een integrale aanpak waarbij niet alleen verschillende onderzoeksdomeinen samenwerken, maar waarbij ook verschillende maatschappelijke partners actief betrokken worden. We spreken daarom ook wel van een multi-stakeholder systeem. We streven hierbij naar co-creatieve aanpak.

Niet enkel voor ouderen, maar samen mét ouderen.

Wat betekent dit concreet voor HOUSE? Alle deelnemers binnen het onderzoek hebben invloed op het proces en het resultaat van dit proces. Ouderen staan centraal binnen het onderzoek. Ze worden daarom niet enkel bevraagd of geïnformeerd, ze bouwen ook actief mee aan het verhaal. Om dit te realiseren hebben we een House Ouderen Panel (het HOP-team) opgericht. Dit is een team van geëngageerde ouderen die de onderzoekers actief ondersteunen en feedback geven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ingeschakeld worden om advies te geven op inhoudelijke teksten, om de enquêtevragen voor ouderen te screenen, om samen analyses van interviews te bespreken, of om een workshop of interview te testen.

Dit onderzoeksproject is dus niet enkel voor ouderen, maar wordt gerealiseerd samen mét ouderen.


Workshop rond persona’s met de begeleidingsgroep

Naast de ouderen als eindgebruikers, spelen ook verschillende andere maatschappelijke partners een sleutelrol binnen het HOUSE project. Dit zijn organisaties uit verschillende sectoren, waaronder de zorgsector, de bouwsector, de ontwerpwereld en het beleid. Maak kennis met de actoren van de begeleidingsgroep:

Deelnemers binnen de begeleidingsgroep

Maak kennis met de deelnemers

Onze HOUSE partners